Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Hidrojen ve Bor Enerjisi

Hidrojen ve Bor Enerjisi

Hidrojen ve Bor Enerjisi; Enerji kaynakları genel itibari ile herhangi bir madde yardımı ile elde edilen ve enerji üretimini sağlamaya yarayan kaynaklardır. Genel itibari ile enerji kaynakları alternatif ve klasik yöntemlerden elde edilmektedir. Genel itibari ile de birincil olarak kullanılan enerji kaynakları olarak petrol, kömür, doğalgaz, ile hidrolik enerjisi kullanılmaktadır. Bunun ile nükleer enerji ile diğer yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanıldığı da bilinmektedir. Diğer kullanılan enerji kaynakları için ise hidrojen ve bor enerjisi saymak mümkündür. Bu makalemizde sizlere bu iki maddenin enerji sektöründeki kullanımından bahsedeceğiz.

Bor Enerjisi


Bor enerjisi ülkemiz için oldukça önemli doğal kaynaklardan birisidir. Bu enerji türünü ülkemizin çıkarları doğrultusunda değerlendirip borun türevlerinden üretim ve enerji aşamasına geçmek gerekir. Yakın bir zamanda şu an motorlu araçlar için kullanılan petrolün yani mazot ve benzinin alternatifi olarak bor enerjisinin kullanılacağını belirtilmektedir. Bilim insanlarına göre dünyanın 400 yıllık enerji ihtiyacı tek başına karşılayabilecek oranda bor madeni bulunmaktadır. Bu madenin de yüzde 70'lik kısmı ülkemizde bulunmaktadır. Bu yönü ile bor madeni ve bu madenin enerjiye dönüştürülmesi noktasında ülkemizde önemli görevler düşmektedir. Zira bor enerjisi Türkiye'nin doğalgazı ve petrolü olarak değerlendirilebilir.

Hidrojen Enerjisi


Yenilenebilir enerji kaynakları hem ülkemiz açısından ve hem de tüm dünya için önemli bir faktördür. Yenilenebilir enerjiye geçme adına birçok yöntem kullanılmaktadır. Bunlar arasında.
  • Güneş
  • Rüzgâr
  • Jeotermal kaynaklar
  • Hidroelektrik
Hidrojen enerjisini saymak mümkündür. Özelikle de hidrojen ve bor enerjisi ülkemizde rezervi açısından oldukça fazla bulunması sebebi ile bu enerji kaynaklarını doğru bir biçimde kullanmak bizim açımızdan ayrı bir önemi bulunmaktadır.

Temiz bir enerji kaynağı olması bakımından hidrojen ve bor enerjisi oldukça değerli enerji türleridir. Özellikle de hidrojen enerjisinin birincil enerji kaynağı olarak üretilebilen bir yakıt olması bakımından ayrı bir yeri bulunmaktadır. Ancak bu enerji türü dünyada tek başına bulunmaması sebebi ile öncelikli olarak üretilmesi gerekmektedir. Oldukça maliyetli olan bu üretim için doğalgaz ve su gibi elementlerin ayrıştırılması ile ancak gerçekleştirilebilmektedir. Bu şekilde üretilen enerji için ise hidrojen pilleri yakıt hücresi adı verilmektedir. Özellikle de günümüzde kullandığımız otomobillerde bu enerji türü sıklıkla kullanılmaktadır. Hem benzin kullanılması ve hem de hidrojen enerjisinin kullanıldığı sistemler bulunmaktadır. Bu şekilde elde edilen yakıt yöntemine ise hibrid yani melez adı verilmektedir.

Hidrojen ve bor enerjisi son 20 yıl içinde çok daha etkin bir biçimde kullanıldığı ve ilerleyen süreçlerde daha geliştirileceği planlanmaktadır. Son yıllarda özellikle de İzlanda'da bu enerji kullanımı yöntemi test edilmekte ve en ideal seviye tespit edilmeye çalışılmaktadır. Hidrojen ile çalışan arabaların üretilmesi çalışması netice vermesi halinde ise seri üretime geçilecektir. Yapılan çalışmalar istenilen düzeye ulaşması durumu ile seri üretim tüm dünyaya tanıtılarak daha az maliyetli hale getirilmesi planlanmaktadır.
Son Güncelleme : 20.01.2024 11:12:08
Hidrojen ve Bor Enerjisi ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Hidrojen ve Bor Enerjisi Yorumları
şifre

2 Yorum Yapılmış "Hidrojen ve Bor Enerjisi"
Bor enerjisi adında bir enerji kaynağı yoktur. Konuda bahsedilen enerji hidrojenden sağlanmaktadır. Bor hidrojen için güvenli bir taşıyıcıdır.
Erdal Atak . 04.05.2018
CEVAP YAZ
İki hatanız var ilki bilim adamı değil bilim insanı ikincisi ise hidrid değil hibrid Editor : Düzeltildi
Sultan . 15.04.2019 19:00:59
CEVAP YAZ
Hidrojen Peroksit
Hidrojen Peroksit
Hidrojen PeroksitOldukça geniş bir kullanım alanı olan bu kimyasal madde H2O2 element değerleri ile gösterilir. Soluk mavi renkte oldukça güçsüz bir asittir. Bu kimysal sulandırıldığında renk özelliğini kaybeder. Özellikle temizlik ve kâğıt sanayi d...
Hidrojen Bağı
Hidrojen Bağı
Hidrojen bağı, bir molekülde azot, flor veya oksijen gibi elektronegatif bir atoma bağlı bulunan hidrojenin kısmi artı yük ile yüklenmesi sonucu, aynı veya başka moleküldeki elektronegatif atom ile yapmış olduğu kuvvetli bağa denir. Hidrojen bağının ...
Hidrojen İzotopları
Hidrojen İzotopları
Hidrojen İzotopları, doğada bir arada bulunan ve farklı kütle numarasına sahip hidrojen atamlarıdır. Doğada üç doğal izotopu bulunur ve bunlar sırasıyla 1H, 2H ve 3H. Hidrojenin laboratuvar ortamında sentezlenen fakat doğada gözlenemeyen çok kararsız...
Hidrojen Sülfür
Hidrojen Sülfür
Hidrojen sülfür, hampetrol ve doğalgaz üretiminde en tehlikeli ve ölümcül etkisi olan bir maddedir. H2S, ekşi gaz ve kükürtlü hidrojen gibi farklı adlarla anılabilmektedir. Bu maddenin öldürücü özelliği bulunması sebebi ile petrol ve gaz sektörü işçi...
Hidrojen Peroksit Saç
Hidrojen Peroksit Saç
Hidrojen peroksit saç, Hidrojen peroksit ile saç arasındaki ilişkiyi duyunca eminim pek çoğunuz şaşırmamışsınızdır. Özellikle lise yıllarında büyük bir çoğunluk mutlaka hidrojen peroksitle saç açmayı en azından bir kez denemiştir. Evet hidrojen perok...
Hidrojenin Özellikleri
Hidrojenin Özellikleri
Hidrojenin özellikleri, bilim dünyasında 1900'lü yıllardan beri araştırma konusu olmuştur. Hidrojen hakkında yapılan araştırmalar sonucu elde edilen özellikler, hidrojen elementinin ne kadar büyük ve önemli bir element olduğunun kanıtı haline gelmekt...
Sodyum Hidrojen Karbonat
Sodyum Hidrojen Karbonat
Sodyum hidrojen karbonat, kimya sektöründe E500 koduyla anılan bir tür gıda maddesidir. Suda çözünebilme özelliği vardır. Normal koşullarda beyaz renktedir. Sodyum hidrojen karbonat 270 santigrat dereceye kadar ısıtıldığında ayrışarak sodyum karbonat...
Hidrojen Gazı
Hidrojen Gazı
Hidrojen GazıHidrojen gazı, Element sembolü H olan 1 atom sayılı ametal içerikli maddedir, normal sıcaklık ve basınç altında renksiz, metalik olmayan, kokusuz, oldukça yanıcı, tatsız, doğudaki bileşenlerinde H2 olarak bulunan bir biatomik gazdır, evr...
Hidrojen Siyanür
Hidrojen Siyanür
Hidrojen siyanür, bir diğer adıyla hidrosiyanik asit ve prussik asit olarak da bilinir. Bu madde son derece toksin içermektedir. Acı bademi andıran kokusu vardır ve renksizdir. Sıcak kuru havada oldukça uçucu bir hale bürünür ve kaynama noktası 26 de...
Hidrojen Enerjisi
Hidrojen Enerjisi
Hidrojen enerjisi, doğada oldukça çok miktarda mevcut olan hidrojen serbest bir şekilde bulunmadığından dolayı doğal enerji kaynağı da sayılmaz. Hidrojenin en sıklıkla bildiğimiz bileşeni özellikle sudur. Genellikle hidrojen farklı ham maddeler ve ba...
Hidrojen Sülfür Zehirlenmesi
Hidrojen Sülfür Zehirlenmesi
Hidrojen sülfür zehirlenmesi, doğada bulunan ve sülfür içeren organik maddelerin çürümesiyle ve endüstride birtakım işler sırasında oluşan gazdır. Hidrojen sülfür doğada özellikle lağımlarda, mahzen ve mağaralarda, kömür madenlerinde petrol yatakları...
Hidrojen Atomu
Hidrojen Atomu
Hidrojen atomu, 1 atom sayılı sembolü H olan ametal (Gaz bileşen) bir atomdur, basınç altında ve 20°C'de kokusuz renksiz, oldukça yanıcı H2 olarak bulunan biatomik (Yüksek yanıcı) gazdır. 1.00794 g/mol atom kütlesi ile tüm elementler içinde kütlesi ...

 

Hidrojen Peroksit
Hidrojen Bağı
Hidrojen İzotopları
Hidrojen Sülfür
Hidrojen Peroksit Saç
Hidrojenin Özellikleri
Sodyum Hidrojen Karbonat
Hidrojen Gazı
Hidrojen Siyanür
Hidrojen Enerjisi
Hidrojen Sülfür Zehirlenmesi
Hidrojen Atomu
Sıvı Hidrojen
Hidrojen Sülfat
Hidrojen Yakıt Hücresi
Sudan Hidrojen Elde Etme
Hidrojen Klorür
Hidrojen Yakıt Sistemi
Hidrojen Peroksit Zararları
Hidrojen Nasıl Elde Edilir
Hidrojen ve Bor Enerjisi
Hidrojen Peroksit Sterilizasyon
Hidrojen Peroksit Saçkıran
Hidrojen İyodür
Hidrojen
Potasyum İyodür Hidrojen Peroksit
Hidrojen Florür
Hidrojen Gazının Özellikleri
Hidrojen Metal Mi
Hidrojen Dioksit
Popüler İçerik
Sıvı Hidrojen
Sıvı Hidrojen
Sıvı Hidrojen: Petrole oranla 4 misli fazla hacim kapladığından ötürü, bu hacmi küçültmek maksadıyla hidrojeni sıvı halde depolamak gerekir. Bunun yap...
Hidrojen Sülfat
Hidrojen Sülfat
Hidrojen sülfat, bilinen diğer adıyla sülfürik asit, suda kolayca çözünebilen, güçlü bir mineral asidi çeşididir. Vitriol yağı ya da sülfat asidi olar...
Hidrojen Yakıt Hücresi
Hidrojen Yakıt Hücresi
Hidrojen Yakıt Hücresi, Yakıt hücreleri, kimyasal reaksiyon sonucu elektrik üreten ve yakıt olarak da hidrojen, metanol gibi maddeler kullanan cihazla...
Sudan Hidrojen Elde Etme
Sudan Hidrojen Elde Etme
Sudan hidrojen elde etme, Suyun doğru akım ile hidrojen ve oksijenlerine ayrılması işlemine elektroliz denir. Sudan hidrojen elde etmek için en kolay ...
Hidrojen Klorür
Hidrojen Klorür
Hidrojen klorür, klor ve hidrojen elementlerinin birleşmesinden oluşan hidroklorik asit olarak da bilinir. Oda sıcaklığında ve normal basınç altında g...
Hidrojen Yakıt Sistemi
Hidrojen Yakıt Sistemi
Hidrojen Yakıt Sistemi, Dünyada gün geçtikçe kullanımı hızla artan hidrojen, gerek fuelcell olarak (hidrojen batarya), gerekse İCO ( internal combusti...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Hidrojen Peroksit
Hidrojen Bağı
Hidrojen İzotopları
Hidrojen Sülfür
Hidrojen Peroksit Saç
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Mart - 2024