Hidrojen Nasıl Elde Edilir

Hidrojen Nasıl Elde Edilir

Hidrojen nasıl elde edilir? Hidrojen evrende bolca bulunan bir malzeme olup, bütün maddelerin tahmini olarak da ¾'lük bir oranını kapsar. Bütün yıldızlar ve çoğu gezegen çok miktarda hidrojen ihtiva eder fakat dünya üstünde özgür olarak da gezinen hidrojen ölçüsü çok düşüktür. Atmosferde tahmini olarak da onbinde 7 oranında bulunur. Bu yüzden hidrojen üretilmelidir. Hidrojenin yerel kaynakları fosil yakıtlar (CxHy) ve su (H2O) olarak da gösterilebilir. Nihai zamanlarda hidrojen genellikle doğalgaz, yakıt ve kömür benzeri fosil yakıtlardan üretilmektedir.
Ancak uzay yazılımları haricinde şimdiye denli hidrojen bir yakıt ya da enerji taşıyıcısı olarak da birçok kullanılmamıştır. Birtakım kimyevi ve metalürjik uygulamalar ile rafinerilerde ham yakıt yükseltgenmesi benzeri işlerde kullanılmıştır. Nihai zamanlarda dünya çapında senelik hidrojen imalatı 40 milyon ton(5,6 EJ) civarındadır. Bir enerji taşıyıcı olarak da hidrojen ileriki senelerde çok daha çok miktarda miktarlarda üretilmeye gereksinim duyacaktır.

Hidrojen Üretim

Hidrojen sentetik bir yakıt olup, üretim kaynakları nihai derece bol ve çeşitlidir. Bunlardan bazıları su, hava, kömür ve natürel gaz sayılır. Fakat, sayılan bu kaynaklardan kömür ve natürel gaz fosil yakıt olup, belirli rezerve sahiptir. Bununla birlikte, bu hakikat birincil enerji kaynağı, gerekse hidrojen üretim kaynağı olarak da sıkması çok kötü çevresel kirlenme sonuçlarına yöntem açmaktadır. Bu sebeple, hidrojenin temiz enerji kaynaklarıyla sudan üretilmesi en gerçek tercih olacaktır. Her türlü birincil enerji sayesinde üretilen hidrojen, nihai zamanlarda yapay gübreden, nebati yağlara, oradan roket yakıtları gibi türlü alanlarda kullanılmakta ve bunun amaçlı dünya çapında her yıl 600 milyar metreküp hidrojen üretilmektedir.

Hidrojen imalatı amaçlı çok önceden beri malum bir yöntem, bileşiği H2O 'dan oluşan suyun içerisinde bulunan hidrojeni elektroliz yöntemiyle ayırmaktır. Burada hidrojen imalatı yollarını tanımlarken, kullanılabilecek birincil enerji kaynaklarını da bununla birlikte bahsetmek yerinde olacaktır. Bunun Için yönelik hidrojen, fosil yakıtlar sayesinde olabildiği benzeri, güneş, rüzgar, dalga enerjileri, jeotermal enerji ve biyo kütle benzeri birincil enerji kaynaklarının tümü ile aşağıda tanımlanan yolların her hangi bir tanesi ile üretilebilir. Hidrojen aşamanın en bol elementi meydana gelmesine nazaran atmosferdeki derişimi milyonda ansızın hepten yetersizdir. Hidrojenin çoğu kimyevi bileşiklere bağlıdır. Bu sebeple önemli kullanım amaçlı hidrojen su, kömür ya da natürel gaz benzeri kaynaklardan elde edilmektedir. Elde edilme esnasında mühim miktarda enerji tüketildiğinden, hidrojen enerji kaynağı olmaktan çok bir enerji taşıyıcısı olarak da düşünülmektedir. Esasında hidrojen tüketimi sonucu olarak ortaya çıkan enerji imalatı esnasında yatırılan enerjidir. Bu sebeple hidrojenin ne türlü üretildiği kocaman önem taşımaktadır.

Hidrojen üretim yöntemleri; buhar tedavi, atık gazların saflaştırılması, elektroliz, fotoaşamalar, termokimyasal aşamalar, radyoliz, solar hidrojen, hidrokarbonların kısmi oksidasyonu olarak da sıralanabilir. Suyun elektrolizi amaçlı, normal basınç ve sıcaklıkta, ideal olarak da 1.23 volt kafidir. Tepkimenin yavaş olması ve yabancı nedenlerle, elektroliz işleminde daha fazla yüksek gerilimlerde kullanılır.

Hidrojen üretim hızı, hakikat cereyan şiddeti ile orantılı meydana geldiği amaçlı, uygun fiyat nedenlerle fazla yüksek cereyan yoğunlukları tercih edilmektedir. Bun dan ötürü pratikte suyun ayrıştırılması amaçlı hücre başına tatbik edilen gerilim çoğunlukla 2 volt civarındadır. Sudan bir miktar cereyan geçtiği vakit, ortaya çıkan hidrojenin hacmi, oksijenin 2 katıdır. Su 2 hidrojen bir oksijen atomundan meydana gelir. Suyun elektrolizinde anotta (+) oksijen, katotda (bir) hidrojen gazı birikir. Zira hidrojen iyonu (H +) artı yüklü, oksijen (O -2) eksik yüklü olduğundan, eksik elektrot artı yüklü iyonu çekerler.
  • Buhar tedavi
  • Atıkgazların saflaştırılması
  • Elektroliz
  • Fotosüreçler
  • Termokimyasal aşamalar
  • Radyoliz
  • Solar hidrojen
  • Hidrokarbonların kısmi oksidasyonu
Son Güncelleme : 30.04.2021 05:56:06
Hidrojen Nasıl Elde Edilir ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Hidrojen Nasıl Elde Edilir Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Hidrojen Nasıl Elde Edilir"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Hidrojen Peroksit
Hidrojen Peroksit
Hidrojen PeroksitOldukça geniş bir kullanım alanı olan bu kimyasal madde H2O2 element değerleri ile gösterilir. Soluk mavi renkte oldukça güçsüz bir asittir. Bu kimysal sulandırıldığında renk özelliğini kayıp eder. Özellikle temizlik ve kağıt sanayi...
Hidrojen Bağı
Hidrojen Bağı
Hidrojen bağı, bir molekülde azot, flor veya oksijen gibi elektronegatif bir atoma bağlı bulunan hidrojenin kısmi artı yük ile yüklenmesi sonucu, aynı veya başka moleküldeki elektronegatif atom ile birlikte yapmış olduğu kuvvetli bağa denir. Hidro...
Hidrojen İzotopları
Hidrojen İzotopları
Hidrojen İzotopları, doğada bir arada bulunan ve farklı kütle numarasına sahip hidrojen atamlarıdır. Doğada üç doğal izotopu bulunur ve bunlar sırasıyla 1H, 2H, ve 3H. Hidrojenin laboratuvar ortamında sentezlenen fakat doğada gözlenemeyen çok kararsı...
Hidrojen Sülfür
Hidrojen Sülfür
Hidrojen sülfür, hampetrol ve doğalgaz üretiminde en tehlikeli ve ölümcül etkisi olan bir maddedir. H2S, ekşi gaz ve kükürtlü hidrojen gibi farklı adlarla anılabilmektedir. Bu maddenin öldürücü özelliği bulunması sebebi ile petrol ve gaz sektörü işçi...
Hidrojen Peroksit Saç
Hidrojen Peroksit Saç
Hidrojen peroksit saç, Hidrojen peroksit ile saç arasındaki ilişkiyi duyunca eminim pek çoğunuz şaşırmamışsınızdır. Özellikle lise yıllarında büyük bir çoğunluk mutlaka hidrojen peroksitle saç açmayı en azından bir kez denemiştir. Evet hidrojen perok...
Hidrojenin Özellikleri
Hidrojenin Özellikleri
Hidrojenin özellikleri, bilim dünyasında 1900'lü yıllardan beri araştırma konusu olmuştur. Hidrojen hakkında yapılan araştırmalar sonucu elde edilen özellikler, hidrojen elementinin ne kadar büyük ve önemli bir element olduğunun kanıtı haline gelmekt...
Sodyum Hidrojen Karbonat
Sodyum Hidrojen Karbonat
Sodyum hidrojen karbonat, kimya sektöründe E500 koduyla anılan bir tür gıda maddesidir. Suda çözünebilme özelliği vardır. Normal koşullarda beyaz renktedir. Sodyum hidrojen karbonat 270 santigrat dereceye kadar ısıtıldığında ayrışarak sodyum karbona...
Hidrojen Gazı
Hidrojen Gazı
Hidrojen Gazı,Hidrojen gazı, Element sembolü H olan 1 atom sayılı ametal içerikli maddedir, normal sıcaklık ve basınç altında renksiz, metalik olmayan, kokusuz, oldukça yanıcı, tatsız, doğuda ki bileşenlerinde H2 olarak bulunan bir biatomik gazdır, e...
Hidrojen Siyanür
Hidrojen Siyanür
Hidrojen siyanür, bir diğer adıyla hidrosiyanik asit ve prussik asit olarak da bilinir. Bu madde son derece toksin içermektedir. Acı bademi andıran kokusu vardır ve renksizdir. Sıcak kuru havada oldukça uçucu bir hale bürünür ve kaynama noktası 26...
Hidrojen Enerjisi
Hidrojen Enerjisi
Hidrojen enerjisi, doğada oldukça çok miktarda mevcut olan hidrojen serbest bir şekilde bulunmadığından dolayı doğal enerji kaynağı da sayılmaz. Hidrojenin en sıklıkla bildiğimiz bileşeni özellikle sudur. Genellikle hidrojen farklı ham maddeler ve ba...
Hidrojen Sülfür Zehirlenmesi
Hidrojen Sülfür Zehirlenmesi
Hidrojen sülfür zehirlenmesi, doğada bulunan ve sülfür içeren organik maddelerin çürümesiyle ve endüstride bir takım işler sırasında oluşan gazdır. Hidrojen sülfür doğada özellikle lağımlarda, mahzen ve mağaralarda, kömür madenlerinde petrol yataklar...
Hidrojen Atomu
Hidrojen Atomu
Hidrojen atomu, 1 atom sayılı sembolü H olan ametal (gaz bileşen) bir atomdur, basınç altında ve 20°C'de kokusuz renksiz, oldukça yanıcı H2 olarak bulunan biatomik (yüksek yanıcı) gazdır. 1.00794 g/mol atom kütlesi ile tüm elementler içinde kütlesi ...

 

Hidrojen Peroksit
Hidrojen Bağı
Hidrojen İzotopları
Hidrojen Sülfür
Hidrojen Peroksit Saç
Hidrojenin Özellikleri
Sodyum Hidrojen Karbonat
Hidrojen Gazı
Hidrojen Siyanür
Hidrojen Enerjisi
Hidrojen Sülfür Zehirlenmesi
Hidrojen Atomu
Sıvı Hidrojen
Hidrojen Sülfat
Hidrojen Yakıt Hücresi
Sudan Hidrojen Elde Etme
Hidrojen Klorür
Hidrojen Yakıt Sistemi
Hidrojen Peroksit Zararları
Hidrojen Nasıl Elde Edilir
Hidrojen Ve Bor Enerjisi
Hidrojen Peroksit Sterilizasyon
Hidrojen Peroksit Saçkıran
Hidrojen İyodür
Hidrojen
Potasyum İyodür Hidrojen Peroksit
Hidrojen Florür
Hidrojen Gazının Özellikleri
Hidrojen Metal Mi
Hidrojen Dioksit
Popüler İçerik
Sıvı Hidrojen
Sıvı Hidrojen
Sıvı Hidrojen: Petrole oranla 4 misli fazla hacim kapladığından ötürü, bu hacmi küçültmek maksadıyla hidrojeni sıvı halde depolamak gerekir. Bunun yap...
Hidrojen Sülfat
Hidrojen Sülfat
Hidrojen sülfat, bilinen diğer adıyla sülfürik asit, suda kolayca çözünebilen, güçlü bir mineral asidi çeşididir. Vitriol yağı ya da sülfat asidi olar...
Hidrojen Yakıt Hücresi
Hidrojen Yakıt Hücresi
Hidrojen Yakıt Hücresi, Yakıt hücreleri, kimyasal reaksiyon sonucu elektrik üreten ve yakıt olarak da hidrojen, metanol gibi maddeler kullanan cihazla...
Sudan Hidrojen Elde Etme
Sudan Hidrojen Elde Etme
Sudan hidrojen elde etme, Suyun doğru akım ile hidrojen ve oksijenlerine ayrılması işlemine elektroliz denir. Sudan hidrojen elde etmek için en kolay ...
Hidrojen Klorür
Hidrojen Klorür
Hidrojen klorür, klor ve hidrojen elementlerinin birleşmesinden oluşan hidroklorik asit olarak da bilinir. Oda sıcaklığında ve normal basınç altında g...
Hidrojen Yakıt Sistemi
Hidrojen Yakıt Sistemi
Hidrojen Yakıt Sistemi, Dünyada gün geçtikçe kullanımı hızla artan hidrojen, gerek fuelcell olarak (hidrojen batarya), gerekse İCO ( internal combusti...
Hidrojen Peroksit Zararları
Hidrojen Peroksit Zararları
Hidrojen Peroksit Zararları, Birçok bayan hidrojen peroksiti saç rengini açmada kullanılmaktadır. Aslında hidrojen peroksit halk diliyle oksijenli su...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Hidrojen Peroksit
Hidrojen Bağı
Hidrojen İzotopları
Hidrojen Sülfür
Hidrojen Peroksit Saç
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022